Prawidłowe ładowanie baterii trakcyjnej


24-06-2021r.

akumulatory-trakcyjne.pl

Jsk prawidłowo ładować baterię trakcyjną?


KIEDY NAŁADOWAĆ AKUMULATOR?

Najlepiej zrobić to, gdy jest pusty. Nigdy nie pozostawiaj rozładowanych akumulatorów trakcyjnych nieużywanych.

Baterie nie mogą być rozładowywane powyżej 80% ich mocy znamionowej. Głębsze rozładowanie może prowadzić do zużycia masy czynnej, a tym samym do niższej wydajności efektywnej.


JAK DŁUGO ŁADOWAĆ AKUMULATOR?

Nie ma jasnej odpowiedzi. Czas ładowania akumulatora zależy z jednej strony od współczynnika ładowania, az drugiej od typu ładowarki.Współczynnik obciążenia

Ładowanie baterii polega na dostarczeniu większej ilości energii niż zużywa. Współczynnik ładowania akumulatora to stosunek między naładowanymi amperogodzinami a zużytymi amperogodzinami (Ah). Większość akumulatorów ma współczynnik ładowania 1,2.


Na przykład: bateria trakcyjna o mocy znamionowej 1000 Ah stracił 80% (800 Ah). W przypadku współczynnika obciążenia 1,2 należy dodatkowo naładować 960 Ah (1,2 x 800).


Rodzaj prostownika

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów prostowników. Poza ładowarką konwencjonalną lub niskoczęstotliwościową często wybiera się prostownik o wysokiej częstotliwości. Prostownik HF-wysokiej częstotliwości jest znacznie droższy w fazie zakupu, ale ładuje akumulatory szybciej i taniej niż konwencjonalne ładowarki. Dzięki inteligentnej technice ładowania akumulatory działają dłużej. Ładowarka HF wysokiej częstotliwości skutecznie ładuje i zapobiega szybkiemu zużyciu zarówno akumulatora, jak i samej ładowarki oraz znacznie obniża rachunki za prąd.ZAGROŻENIA PODCZAS ŁADOWANIA BATERII

Podczas ładowania akumulatorów/baterii trakcyjnych należy uważać na pewne niebezpieczeństwa.

Ciepło: Podczas ładowania akumulatora wytwarzane jest ciepło. Jeśli jest za wysoka temperatura, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

Gaz wybuchowy: podczas ładowania mokrych akumulatorów powstaje wodór, który jest uwalniany z elektrolizy elektrolitu. Uwolniony wodór (H2) może tworzyć mieszankę wybuchową z tlenem obecnym w powietrzu. Wodór jest lżejszy od powietrza i wznosi się do najwyższego punktu. Dlatego zawsze upewnij się, że podczas ładowania jest wystarczająca wentylacja.

Iskry: Po odłączeniu baterii od działającego prostownika mogą powstać iskry. Mogłyby one spowodować wybuch nagromadzonego gazu.


ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS ŁADOWANIA

Zapewnij oddzielną przestrzeń ładunkową.

Usuń łatwopalne przedmioty w pobliżu akumulatora i ładowarki.

Przewietrz przestrzeń ładunkową w najlepszy możliwy sposób. W ten sposób unika się wzrostu gazu wybuchowego.

W przestrzeni ładunkowej obowiązuje całkowity zakaz palenia, spawania i ostrzenia.

Doprowadzić instalację elektryczną przeciwwybuchową (oświetlenie, gniazdka…).


Unikaj zwarcia: nigdy nie kładź metalowych przedmiotów na akumulatorze.

Umieść prostownik najlepiej na wsporniku lub w wyznaczonym dla niego miejscu. W ten sposób unikniesz wzrostu kurzu, a tym samym pożaru.

Sprawdź kable ładujące i oddaj je do naprawy lub wymień na nowe w przypadku stwierdzenia uszkodzeń.

Wyłącz prostownik przed podłączeniem go do akumulatora.


PAMIĘTAJ:

Tylko wykwalifikowany personel powinien zajmować się ładowaniem akumulatorów.

Aktualności z naszego bloga


16-07-2021r.
akumulatory-trakcyjne.pl

Jak prawidłowo dbać o stan akumulatorów trakcyjnych?


CZYTAJ WIĘCEJ
16-07-2021r.
akumulatory-trakcyjne.pl

Co to jest akumulator trakcyjny? Jakie zastosowanie posiada?


CZYTAJ WIĘCEJ
24-06-2021r.
akumulatory-trakcyjne.pl

Prawidłowe ładowanie baterii trakcyjnej


CZYTAJ WIĘCEJ