Stacje ładowania baterii trakcyjnych


KONCEPCJA | PROJEKT | REALIZACJA | URUCHOMIENIE

Stacje ładowania akumulatorów trakcyjnych


Dążenie do zachowania  ciągłości pracy floty elektrycznych wózków widłowych wymusza na użytkowniku konieczność zastosowania odpowiedniego procesu ładowania i wymiany baterii trakcyjnych, co przekłada się na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury – STACJI ŁADOWANIA AKUMULATORÓW.

Wiedza oraz doświadczenie, które posiadamy  pozwala w zależności od możliwości infrastrukturalnych i dostępnej powierzchni jaką dysponuje Klient, zaprojektować i wybudować kompletne i ergonomiczne stanowisko do ładowania baterii trakcyjnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, każdą realizację uzgadniamy z Inwestorem, a wspólne działania obejmują m.in.:


 • przedstawienie koncepcji,
 • wykonanie projektu,
 • budowę i/lub modernizację istniejącego obiektu,
 • uruchomienie, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


Standardowe wykonanie stanowiska do ładowania baterii trakcyjnych obejmuje:


 • projekt akumulatorowni – dokumentacja projektowa wykonana przez projektantów z dużym doświadczeniem posiadającymi stosowne uprawnienia,
 • konstrukcje pod baterie trakcyjne z wymianą górną i/lub boczną,
 • konstrukcje pod prostowniki,
 • instalację wentylacji mechanicznej stanowisk ładowania baterii trakcyjnych,
 • instalację elektryczną oraz sterowania wentylacją i detekcją wodoru w akumulatorowni.


Prawidłowo i ergonomicznie zaprojektowane stanowiska ładowania baterii pozwalają na:


 • wydłużenie żywotności baterii trakcyjnych,
 • ograniczenie ilości awarii,
 • obniżenie kosztów związanych z przestojami,
 • skrócenie czasu wymiany baterii trakcyjnych,
 • ułatwiony nadzór i dostęp serwisowy.